hotline-chua-tri-mun-com-mun-coc
  • chữa trị mụn cơm, mụn cóc, mắt cá chân

Phản hồi của bạn An Nguyễn đã chữa khỏi mụn cóc

Dưới đây là phản hồi thực tế của bạn An Nguyễn đã dùng thuốc trị mụn cóc sau một thời gian 2 tuần thì tay bạn đã khỏi hoàn toàn. Dưới đây là những đoạn chát thực tế giữa bạn và nhà thuốc!

 
x